Aramaya başla

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

705.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı

2.000.000.000 TL

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. 574.975.680 81,5568
Diğer* 24.320 0,0034
Halka Açık** 130.000.000 18,4397
Toplam 705.000.000 100,0000

* Kocaer Demir San. Tic. Ltd. Şti. (%0,00164), Mopak Kağıt Karton San. Tic. A.Ş. (%0,00164), Acıselsan Acıpayam Sel. San. Tic. A.Ş. (%0,00010) paylarından oluşmaktadır.

** Şirket paylarının BİST’te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Aydem Enerji Yatırımları A.Ş. tarafından 18.679.595 adet pay alımı gerçekleştirilmiştir.

Sermayede Dolaylı Yoldan Sahip %5’den Yüksek Pay Sahibi Gerçek ve Tüzel Kişiler

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. ortaklık yapısı; %5'ten yüksek paya sahip olan gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerinin isimleri, pay miktarı ve oranları:

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Sermaye Tutarı (TL) Pay Oranı (%)
Ceyhan Saldanlı 418.012.554,69 59,2926
Ali Yağlı 136.852.282,46 19,4117

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu Nama/Hamiline Her Payın
Nominal Değeri (TL)
Payların Nominal Değeri (TL) Sermayeye Oranı Borsada İşlem
Görüp Görmediği
A Nama 1 420.000.000 59,57 İşlem Görmüyor
B Nama 1 285.000.000 40,43 İşlem Görüyor