Aramaya başla

Enerji Sözlüğü

Aydem Enerji olarak enerji sektöründe ülkemizdeki öncü pozisyonumuzla tüm çalışanlarımızın profesyonel yetkinliğine önem veriyor, gelişimlerini her şekilde desteklemeye özen gösteriyoruz. Hayat için enerji üretirken, o enerjinin kaynağının farkında olarak Tek Aydem ruhu ile “Enerji için Biz” diyoruz. Bu ruh ile çalışırken işimize hâkim olmamız, süreçlerimizde kullandığımız kelimeleri doğru seçmemiz çok önemli. İşte bu yüzden, profesyonel hayatımızda sık sık karşılaştığımız terimlere hakimiyetimizi sağlamak amacıyla, ihtiyacımız olan her anda kolay bir şekilde erişebileceğimiz bir kaynak olarak EnSözlük’ü oluşturduk.

EnSözlük’te enerji sektörü içinde kullanılan kavramları ve açıklamalarını, ilgili teknik kısaltmaları ve kurum/kuruluş isimlerinin kısaltmalarını bulabilirsiniz. Sözlüğümüzün Enerji için Biz derken kıymetli bir kaynak olmasını dileriz.

AG:

Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesi.

AUF:

Santrallerin enerji kaynaklarına göre, destekleme bedeline ne kadar para verecekleri ya da alacakları EPDK tarafından belirlenmiş olan Azami Uzlaştırma Fiyatı (AUF) parametresi ile belirlenir. AUF enerji kaynağına göre serbest elektrik piyasasında bir santralin en fazla ne kadar gelir elde edeceğini belirlemektedir.

Akıllı Metre:

Elektrik tüketiminin dakikalık hassas ölçümünü sağlayan cihazdır. Elektrik enerjisi tüketimi, voltaj seviyeleri, akım ve güç faktörü gibi bilgileri kaydeder. Akıllı sayaçlar, tüketim davranışının daha net olması için tüketiciye sistem izleme ve müşteri faturalandırması için elektrik tedarikçilerini iletir.

Akıllı Şebeke Sistemi:

Enerji üretim, dağıtım ve tüketiminin verimli ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayan yapıdır. Tüketicinin talebi ile üreticinin arzı arasındaki dengeyi çift yönlü haberleşerek sürekli izleyen ve kontrol eden bir enerji yönetim sistemidir.

Akım:

Hava, su gibi akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesidir. Diğer bir tanımla cereyan anlamına gelir.

Alçak gerilim (AG):

Etkin değeri 1000 volt ya da 1000 voltun altında olan fazlar arası gerilimdir.

Armatür:

Armatür, elektrik lambası kullanılarak yapay ışık oluşturmak için kullanılan bir elektrikli cihazdır.

Ayırıcı:

Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.

Bağlantı Anlaşması:

Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi ya da tüketicinin iletim sistemine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri içeren anlaşmadır.

Bağlantı Bedeli:

Tüketicilerin iç tesisatının dağıtım şebekesine bağlanması için inşa edilen ve 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği kapsamında belirtilen mesafe sınırları dahilinde olan bağlantı hattı kapsamında katlanılan masraflar ile sınırlı olan bedeli ifade eder.

Biyodizel:

Petrol yerine biyokütleden yapılan dizel yakıttır. Genellikle ulaşımda kullanılır, ancak ev ısıtma, elektrik üretimi ve diğer amaçlar için de kullanılabilir. Yaygın biyodizel kaynakları, yemeklik yağ, hayvansal yağ ve algler gibi yüksek oranda lipid (yağ) içeren organik maddelerdir.

Biyoenerji:

Hayvan ve bitki atıkları, tarım atıkları, ormancılık atıkları, gübre gibi doğal kaynakların enerji olarak kullanılmasıdır.

Cüruflaşma:

Ortamdaki havanın yetersiz olduğu durumda kömürün yanmadan karbonize olmasıdır.

DUY:

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği

Dağıtık Enerji:

Tüketiciye yakın dağıtım hattına bağlı veya enerji üretiminin dağıtım şebekelerine bağlı olmaksızın düşük veya orta gerilim düzeyinde yani 0,4- 36 kV seviyesinde elektrik enerjisi üretimi ve enerji depolamadır. Güneş ve rüzgâr dağıtık enerji üretiminde kullanılan en önemli kaynaklardır.

Dağıtık Üretim:

Tüketim noktasındaki enerji üretimini ifade eder. Santralden ziyade yerinde güç üretmek için kullanılan bir enerji üretim yoludur. Dağıtık üretim, iletim ve dağıtım ile ilişkili maliyet, karmaşıklık, bağımlılık ve verimsizlikleri ortadan kaldırır.

Dağıtılan Enerji:

Sisteme giren enerjiyi ifade etmekte olup, kayıp enerji dahildir. Faturalanan Enerji ve Kayıp Enerjinin toplamıdır.

Dağıtım:

Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden iletimini ifade eder.

Dağıtım Bölgesi:

Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeyi ifade eder.

Dağıtım Sistemi:

Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesidir.